Proto-Typing

Nadat de ontwikkeling van de hardware achter de rug is wordt deze in realiteit omgezet. Volgens de keuze van de klant kan deze van standaard tot enkele dagen doorlooptijd tot stand worden gebracht zodat we een testbaar prototype hebben. Ontworpen elektronica , firmware , functies en specificaties worden getest . Praktijktesten kunnen aanvangen tot validatie van het ontwikkelde project plaats vind . Op vraag kunnen pre-EMC testen worden gedaan.